GEMEENTEBLADBesluit voor het realiseren van een nokverhoging, Jacob Catsstraat 27, 3362XD Sliedrecht

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De gemeente Sliedrecht heeft een omgevingsvergunning verleend. De gemeente geeft hiermee toestemming voor het realiseren van een nokverhoging op locatie Jacob Catsstraat 27, 3362XD Sliedrecht. Het betreft de volgende activiteit(en):•het bouwen van een bouwwerkDatum besluit: 24 november 2023Waarom publiceert de gemeente Sliedrecht dit bericht?Met dit bericht laat de gemeente Sliedrecht u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.Bent u het niet eens met de vergunning?Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tot zes weken na bovengenoemde besluitdatum bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. U kunt voor vragen ook bellen, dit kan via het telefoonnummer 140184.Wilt u de start van de activiteit(en) tegenhouden?Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd binnen voornoemde termijn van zes weken treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Sliedrecht. Bekijk alle Bekendmakingen Sliedrecht in .

https://sliedrechtkrant.nl/bekendmakingen-sliedrecht/

Deel dit bericht:

Redactie Sliedrechtkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Sliedrechtkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Sliedrecht.

Gerelateerde berichten